maandag 1 juli 2013

15 jaar en 1 maand...... 15 years and 1 month....

En toen was het toch nog heel plotseling afgelopen....
Dag lieve Xanne, goeie reis en geniet van het weerzien met al je geliefden.
We missen je.

and then suddenly it was over....
Good bye dear Xanne, have a good journey and enjoy the reunion with your loved ones.
We miss you.

 
 

zaterdag 18 mei 2013

Stabiel!...... Stable!....

Gisteren weer met Dwyn op controle geweest bij de dierenarts. Moest in twee keer want de eerste keer wou ze echt niet meewerken.
Maar, alles stabiel, kanker niet verder uitgezaaid. Schildklierwaarden komen over een paar dagen.
Ze blijft je verbazen, die Dwyn, wat een taaie!!!

Yesterday Dwyn had her check up at the vets. Had to be done twice, because the first time she really didn't feel like cooperating.
But, everything stable, cancer didn't spread more. Typhoid Gland values coming in a few days.
She doesn't stop to amaze you, Dwyn, what a tough one!


Norway, here we come!

donderdag 9 mei 2013

Curiosity killed the cat......

Rest in peace, you beautiful friendly Rooie Ben

dinsdag 26 maart 2013

Controle..

Vorige week donderdag op controle geweest met Dwyn.
Bloed niet goed en meer uitzaaiïngen. Dus medicatie aangepast en afwachten weer.

Last thursday we went for a checkup with Dwyn
Blood was not okay and the cancer spread again. So medication adjusted and wait and see.